Learn English » ESL (English as a Second Language)

ESL (English as a Second Language)

 

HBAS Summer Enrollment  ( click here to enroll )

 

English as a Second Language

ESL classes are located throughout our district in Huntington Beach, Fountain Valley, Westminster, Midway City and Costa Mesa.

Students who enroll in an English class will take a short assessment test, attend orientation, and be placed in the appropriate level. Instructors are highly trained and focus on developing a student’s ability to communicate effectively verbally and in writing.
 
Enrollment in ESL classes may only be done in person. Please visit the location you wish to attend.
 
 
ESL Administrative Office is located at 14325 Goldenwest Street, Westminster 92683 (Westminster High School Campus).
For information, please call (714) 894-1018. There is no mail-in registration for ESL classes.
 
 
Las clases de ESL se ofrecen a través de los distritos de Huntington Beach, Fountain Valley, Westminster, Midway City y Costa Mesa.

Los estudiantes que se inscriban en una clase de inglés asistirán a una orientación, tomarán una prueba corta de evaluación y serán asignados al nivel adecuado. Los instructores están altamente entrenados y enfocados en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes para comunicarse efectivamente tanto en forma oral com escrita.

La oficina administrativa de ESL está ubicada en 14325 Goldenwest St., Westminster 92683 ( Campus de Westminster High School).

Para más información por favor llame al (714) 894-1018. Para las clases de ESL no hay inscripción por correo.
 
 
Những lớp học anh ngữ tại khu vực Huntington Beach bao gồm Fountain Valley, Westminster, Midway City, và Costa Mesa.

Học sinh nào ghi danh học tiếng anh cần phải lấy một bài thi ngắn để trường học sắp lớp theo trình độ của bạn. Những lớp học này do các thầy cô có trình độ cao sẽ dạy cho bạn thêm hiểu biết về mặt đàm thoại và cách viết.

 

How to enroll:

 1. Go to the site you would like to attend (see below).
 2. Complete an enrollment form and attend an orientation.
 3. Take an assessment to determine your class level.
Enrollment is available in-person at the Huntington Beach Adult School (HBAS) Main Campus located at 17231 Gothard Street in Huntington Beach, at our HBAS Westminster/ESL Campus located at 14325 Goldenwest Street in Westminster, at the campus at the Westminster Mall, and at our Costa Mesa campus at the BESST Center, 2045 Meyer Place.

 

Cómo inscribirse

 1. Vaya a la escuela a la que quiere asistir. (Vea la lista de escuelas abajo)
 2. Complete el formulario de inscripción y atienda a una sesión de orientación ( vea el horario de inscripción en la página 3)
 3. Presente un examen corto (evaluación) para asignarle su nivel de inglés ( vea el horario de evaluación para nuevos estudiantes)
La inscripción puede realizarse personalmente en el campus principal de Huntington Beach Adult School (HBAS), ubicado en 17231 Gothard Street en Huntington Beach, y en nuestro campus de ESL/Westminster de HBAS ubicado en 14325 Goldenwest Street en Westminster, junto a Westminster High School. También puede llamar al (714) 894-1018 para obtener más información.

 

Thủ tục ghi danh

 1. Đích thân đến trường quý vị muốn học.
 2. Điền đơn ghi danh và tham dự buổi hướng dẫn (orientation).
 3. Làm bài thi để được xếp vào lớp thích hợp với khả năng và trình độ của bạn.
 4. Sau khi làm xong bài thi, học sinh sẽ nhận được giấy xếp lớp và số phòng học, hoặc sẽ được viết tên vào danh sách chờ nếu lớp đang đông học sinh. Nhân viên văn phòng sẽ liên lạc với học sinh khi lớp có chỗ.
Ghi danh trực tiếp tại Chi Nhánh Chính của Trường Huntington Beach Adult School (HBAS) tại địa chỉ 17231 Gothard Street ở Huntington Beach và tại Chi Nhánh HBAS Westminster/ ESL của chúng tôi tại địa chỉ 14325 Goldenwest Street ở Westminster, kế bên trường Westminster High School. Quý vị cũng có thể gọi số (714) 894-1018 để biết thêm chi tiết.

 

SCHEDULE OF CLASSES

Anderson Elementary School

8902 Hewitt Pl., Westminster
Morning
 • ESL Level 1 & 2   8:30am – 11:30am   Mon-Thurs Room B1
 • Childcare available

 

BESST Center Campus

2045 Meyer Place Costa Mesa, CA 92627
Phone | (949) 515 – 6717
Morning
 • ESL Level 1A 9:00am–12:00pm Tue, Thurs
 • ESL Level 1 9:00am–12:00pm Mon, Tue, Wed
 • ESL Level 2 9:00am–12:00pm Mon, Wed, Thurs
 • ESL Level 3 & 4 9:00am–12:00pm Tue, Thurs
Evening
 • ESL Level 1a 6:00pm–9:00pm Mon, Wed
 • ESL Level 1b 6:00pm–9:00pm Tue, Thurs
 • ESL Level 2 6:00pm–9:00pm Mon, Wed
 • ESL Level 3 & 4 6:00pm–9:00pm Tue, Thurs

 

Cecil B. DeMille

15400 Van Buren Street, Midway City
 • ESL Level 1 & 2 8:30am–11:30am Mon-Thurs Room: 28

 

Fryberger Elementary School

6952 Hood Drive, Westminster
 • ESL Level 1 & 2 8:30am–11:30am Mon-Thurs Room: A2
 • Childcare available in Rm D3

 

Holy Spirit Catholic Church

17270 Ward Street, Fountain Valley
 • ESL Level 1 & 2 8:30am–11:30am Mon, Wed Room: Parish Center C3

 

HBAS Gothard Main Campus

Phone | (714) 842-4227
17231 Gothard Street, Huntington Beach
Morning
 • ESL Level 3 8:30am–11:30am Mon-Thurs
 • ESL Level 4 8:30am–11:30am Mon-Thurs
Evening
 • ESL Level 3 & 4 6:00pm–9:00pm Mon-Thurs

 

Oak View Parent & Educ. Resource Center

17131 Emerald Lane, Huntington Beach
Morning
 • ESL Level 1 8:30am–11:30am Mon-Thurs
 • ESL Level 2 8:30am–11:30am Mon-Thurs
Evening
 • ESL Level 1 6:00pm–9:00pm Mon-Thurs
 • ESL Level 2 6:00pm–9:00pm Mon-Thurs

 

Ray M. Schmitt Elementary School

7200 Trask Ave, Westminster
Morning
 • ESL Level 1 & 2 8:30am–11:30am Mon-Thurs Room: Bungalow 39

 

Willis Warner Middle School

14171 Newland Street, Westminster
 • ESL Level 1 5:45pm–8:45pm Mon-Thurs
 • ESL Level 2 5:45pm–8:45pm Mon-Thurs
 • ESL Level 3 5:45pm-8:45pm Mon-Thurs
Registration and testing in room 21 on Mondays and Wednesdays, except on holidays.

 

Westminster High School Campus

Phone | (714) 894-1018
14325 Goldenwest Street, Westminster
Morning
 • ESL Level 1a 8:30am–11:30am Mon-Thurs
 • ESL Level 1b 8:30am–11:30am Mon-Thurs
 • ESL Level 2 8:30am–11:30am Mon-Thurs
 • ESL Level 3 8:30am–11:30am Mon-Thurs
Evening
 • ESL Level 1a 6:00pm–9:00pm Mon-Thurs
 • ESL Level 1b 6:00pm–9:00pm Mon-Thurs
 • ESL Level 2 6:00pm–9:00pm Mon-Thurs
 • ESL Level 3 6:00pm–9:00pm Mon-Thurs

 

Citizenship Classes

ESL Level 2 and above
 • Session II 02/02/18 - 06/08/18 Fri 8:30am–11:30am Rm A2
 • On Going Registration

 

Westminster Mall

1025 Westminster Mall, Space #1017A, Westminster
Morning
 • ESL Level 4 8:30am – 11:30am Mon–Thurs
Evening
 • ESL Level 4 5:30pm – 8:30pm Mon–Thurs

 

Westminster Senior Center

8200 Westminster Blvd., Westminster
 • ESL Level 1 & 2 8:30am–11:30am Tue, Thurs Room B5