Học Anh Ngữ

 
Những lớp học Anh Ngữ (ESL) được mở ra khắp nơi trong học khu Huntington Beach, bao gồm Westminster, Midway City, và Costa Mesa.

Những học viên muốn ghi danh học Anh Ngữ cần phải làm một bài thi ngắn, tham dự buổi hướng dẫn (orientation), và sẽ được xếp vào lớp dựa theo khả năng của học viên. Các thầy cô đã được huấn luyện kỹ để giúp học viên phát triển khả năng đọc  để có thể tiếp xúc một cách hữu hiệu trong cả hai lãnh vực nói ln viết. 
 
Tr sở chính của chương trình ESL tọa lạc tại 14325 Goldenwest Street, Westminster 92683 (Khuôn viên Trường Trung Học Westminster). Để biết thêm chi tiết, xin gọi (714) 894-1018. Xin min ghi danh học ESL qua đường thư.
 
Trường Hungtington Beach Adult School đang nhận đơn ghi danh trên website của trường cho lớp học Anh Văn vào Mùa Thu 2020.
 
Để được ghi danh, xin điền đơn ESL ONLINE ENROLLMENT FALL 2020.
 
Trường chúng tôi sẽ đóng cửa sau Ngày 23 Tháng Bảy nên đến cuối Tháng Tám chúng tôi mới có thể liên lạc lại với bạn về lớp học Mùa Thu. Xin hãy xem email của bạn thường xuyên vì chúng tôi sẽ liên lạc nếu có gì thay đổi . Xin chân thành cám ơn và mong các bạn hãy kiên nhẫn.

Thủ tục Ghi Danh:

 1. Đích thân đến ghi danh ti trường quý vị muốn học. (Xem nhng địa điểm dưới đây)
 2. Điền đơn ghi danh và tham dự buổi hướng dẫn (orientation).  Bấm vào đây để biết ngày giờ.
 3. Làm bài thi để được xếp vào lớp đúng theo khả năng và trình độ.
 
Chỉ có thể ghi danh học các lớp ESL qua cách trực tiếp mà thôi. Xin vui lòng đến một trong những địa điểm dưới đây để ghi danh:
  
Huntington Beach Adult School (HBAS) - Main Campus
17231 Gothard Street
Huntington Beach, CA 92647
(714) 842 - 4227
  HBAS WESTMINSTER ESL CAMPUS  
14325 Goldenwest Street
Westminster, CA 92683
(714) 894 - 1018
  HBAS Westminster Mall Campus  
1017A Westminster Mall
Westminster, CA 92683
(714) 592 - 1005
  HBAS BESST CENTER  
2045 Meyer Place
Costa Mesa, CA 92627
(949) 515 - 6717
 
 

Thời khóa biu của những lớp học Anh Ngữ (ESL)  -  Khóa mùa thu 2020

 
THÀNH PHỐ HUNTINGTON BEACH
HBAS Gothard Main Campus  bản đồ
17231 Gothard, Huntington Beach
Điện thoại | (714) 842-4227   

 

 Ban sáng:

 • ESL Cấp 3   8:30 sáng - 11:30 sáng  Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 4   8:30 sáng - 11:30 sáng  Thứ hai - Thứ năm

 Ban tối:

 • ESL Cấp 3 & 4     6:00 tối - 9:00 tối   Thứ hai - Thứ năm
 

Lớp Học Đàm thoại

 

(Dành cho học viên trình độ ESL cấp 2 trở lên)

 

 • Conversation - 11:45 sáng - 2:45 trưa, Thứ ba
Pleasant View/OVPP Prechool  bản đồ
16692 Landau Lane, Huntington Beach

 

 

 Ban sáng:
 • ESL Cấp 1   9:00 sáng - 12:00 chiều  Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 2   9:00 sáng - 12:00 chiều  Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 5   9:00 sáng - 12:00 chiều  Thứ hai - Thứ năm
 Ban tối:
 • ESL Cấp 1      5:30 tối - 8:30 tối       Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 2      5:30 tối - 8:30 tối       Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 5      5:30 tối - 8:30 tối       Thứ hai - Thứ năm
 
 
 
 
THÀNH PHỐ WESTMINSTER
Westminster High School Campus bản đồ
14325 Goldenwest Street, Westminster
Điện thoại | (714) 894-1018  

 

 

  Ban sáng:

 • ESL Cấp 1A    8:30 sáng - 11:30 sáng   Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 1B    8:30 sáng - 11:30 sáng   Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 2      8:30 sáng - 11:30 sáng   Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 3      8:30 sáng - 11:30 sáng   Thứ hai - Thứ năm

 Ban tối:

 • ESL Cấp 1A    6:00 tối - 9:00 tối    Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 1B    6:00 tối - 9:00 tối    Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 2      6:00 tối - 9:00 tối    Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 3 & 4      6:00 tối - 9:00 tối    Thứ hai - Thứ năm
 

Lớp Học Đàm thoại

 

(Dành cho học viên trình độ ESL cấp 2 trở lên)

 

 • Conversation - 12:00 trưa - 3:30 trưa, Thứ tư
 

Lớp Học Quốc Tịch

(Dành cho học viên trình độ ESL cấp 2 trở lên)

 • Citizenship (lớp quốc tịch) - 6:00 tối  - 9:00 tối , Thứ hai
 

Lớp Computer dành cho học viên ESL (ESL cấp 2 trở lên)

 • Computer Basics I - 9:00 sáng - 12:00 trưa Thứ sáu
 

 

Lớp Early Childhood Education (chăm sóc trẻ em)

Lớp sẽ bắt đầu vào Thứ ba, ngày 22, tháng 9, năm 2020 (dành cho học viên cấp 3 & 4)

Lệ phí: $46 mỗi unit + lệ phí học sinh

 • Lớp Child Growth and Development 12:00 chiều - 2:10 trưa vào Thứ ba và Thứ năm (OCC)

Miễn phí

 • Lớp ESL hỗ trợ cho học viên đang học lớp Early Childhood Education  8:30 sáng - 11:30 sáng     Thứ sáu
 

Personal Care Aide Class (Lớp chăm sóc người bệnh/lớn tuổi)

Lớp sẽ bắt đầu vào Thứ ba, ngày 8, tháng 9, năm 2020.

Lệ phí: $46 mỗi unit + lệ phí học sinh

 • Lớp Child Growth and Development 12:00 chiều - 3:50 tối vào Thứ ba và Thứ tư (OCC)
 

Miễn phí (Dành cho học viên ESL cấp 2 trở lên)

 • Lớp ESL hỗ trợ cho học viên trong chương trình Personal Care Aide

  12:00 chiều - 3:50 tối vào Thứ năm

 

Westminster Mall Campus bản đồ
1025 Westminster Mall, Westminster
Tầng một, Ở gần JC Penny
Điện thoại | (714) 592-1005  

 

Ban sáng:

 • ESL Cấp 4  8:30 sáng - 11:30 sáng   Thứ hai - Thứ năm  Phòng D102

 

Willis Warner Middle School bản đồ
14171 Newland Street, Westminster

 

Ban tối:

 • ESL Cấp 1     5:45 tối - 8:45 tối    Thứ hai - Thứ năm  Phòng 21
 • ESL Cấp 2     5:45 tối - 8:45 tối    Thứ hai - Thứ năm  Phòng 20
 • ESL Cấp 3 & 4     5:45 tối - 8:45 tối    Thứ hai - Thứ năm  Phòng 28
 
 
 
 
  
THÀNH PHỐ COSTA MESA
BESST Center Campus bản đồ
2045 Meyer Place Costa Mesa, CA 92627
Điện thoại | (949) 515 - 6717   

 

 Ban sáng:
 • ESL Cấp 1        9:00 sáng - 12:00 trưa   Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 2        9:00 sáng - 12:00 trưa   Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 3 & 4  9:00 sáng - 12:00 trưa   Thứ hai - Thứ năm

 Ban tối:

 • ESL Cấp 1         6:00 tối - 9:00 tối   Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 2         6:00 tối - 9:00 tối   Thứ hai - Thứ năm
 • ESL Cấp 3 & 4   6:00 tối - 9:00 tối   Thứ hai - Thứ năm

Lớp Học Đàm thoại

 

(Dành cho học viên trình độ ESL cấp 2 trở lên)

 

 • Conversation - 9:00 sáng - 12:00 trưa, Thứ sáu
 

Lớp Học Quốc Tịch

 

(Dành cho học viên trình độ ESL cấp 2 trở lên)

 • Citizenship (lớp quốc tịch) - 9:00 sáng - 12:00 trưa , Thứ sáu