Learn English » Học Anh Ngữ

Học Anh Ngữ

 
Những lớp học Anh Ngữ (ESL) được mở ra khắp nơi trong học khu Huntington Beach, bao gồm Fountain Valley, Westminster, Midway City, và Costa Mesa.

Những học viên muốn ghi danh học Anh Ngữ cần phải lấy một bài thi ngắn, dự một buổi hướng dẫn (orientation), và sẽ được xếp vào lớp dựa theo khả năng của mỗi học viên. Các thầy cô đã được huấn luyện kỹ để giúp học viên phát triển năng khiếu về Anh Ng, để có thể tiếp xúc một cách hữu hiệu trong cả hai lãnh vực nói ln viết. 
 
Tr sở chính của chương trình ESL tọa lạc tại 14325 Goldenwest Street, Westminster 92683 (Khuôn viên Trường Trung Học Westminster). Để biết thêm chi tiết, xin gọi (714) 894-1018. Xin min ghi danh học ESL qua đường thư.
 

Thủ tục Ghi Danh:

 1. Đích thân đến ghi danh ti trường quý vị muốn học. (Xin xem nhng địa điểm dưới đây)
 2. Điền đơn ghi danh và tham dự buổi hướng dẫn (orientation).
 3. Làm bài thi để được xếp vào lớp theo khả năng và trình độ của học viên.
 
Chỉ có thể ghi danh cho các lớp ESL qua cách trực tiếp mà thôi.  Học viên cần phải đến một trong những địa điểm dưới đây để ghi danh:
  
Huntington Beach Adult School (HBAS) - Main Campus
17231 Gothard Street
Huntington Beach, CA 92647
(714) 842 - 4227
  HBAS WESTMINSTER ESL CAMPUS  
14325 Goldenwest Street
Westminster, CA 92683
(714) 894 - 1018
  HBAS Westminster Mall Campus  
1017A Westminster Mall
Westminster, CA 92683
(714) 592 - 1005
  HBAS BESST CENTER  
2045 Meyer Place
Costa Mesa, CA 92627
(949) 515 - 6717
 

Thời khóa biu của những lớp Anh Ngữ  -  Khóa Mùa Thu 2018

 
THÀNH PHỐ HUNTINGTON BEACH
HBAS Gothard Main Campus  bản đồ
17231 Gothard, Huntington Beach
Điện thoại | (714) 842-4227
 
Các lớp khai ging Thứ ba, ngày 4 tháng 9, 2018. 
 
Buổi Sáng:
 • ESL Cấp 3           8:30 sáng - 11:30 sáng     Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 4           8:30 sáng - 11:30 sáng     Thứ Hai - Thứ Năm
Buổi Tối:
 • ESL Cấp 3 & 4     6:00 tối - 9:00 tối      Thứ Hai - Thứ Năm
 
 
Oak View Parent & Educ. Resource Center  bản đồ
17131 Emerald Lane, Huntington Beach
 
Các lớp khai giẚng Thứ hai, ngày 10 tháng 9, 2018.
 
Buổi Sáng:
 • ESL Cấp 1      8:45 sáng - 11:45 sáng     Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 2      8:45 sáng - 11:45 sáng     Thứ Hai - Thứ Năm 
Buổi Tối:
 • ESL Cấp 1      6:00 tối - 9:00 tối       Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 2      6:00 tối - 9:00 tối       Thứ Hai - Thứ Năm
 
THÀNH PHỐ WESTMINSTER
Westminster High School Campus bản đồ
14325 Goldenwest Street, Westminster
Điện thoại | (714) 894-1018
 
Các lớp khai giẚng Thứ ba, ngày 4 tháng 9, 2018. 
 
Buổi Sáng:
 • ESL Cấp 1A    8:30 sáng - 11:30 sáng     Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 1B    8:30 sáng - 11:30 sáng     Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 2      8:30 sáng - 11:30 sáng     Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 3      8:30 sáng - 11:30 sáng     Thứ Hai - Thứ Năm
Buổi Tối
 • ESL Cấp 1A    6:00 tối - 9:00 tối    Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 1B    6:00 tối - 9:00 tối    Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 2      6:00 tối - 9:00 tối    Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 3      6:00 tối - 9:00 tối    Thứ Hai - Thứ Năm

Lớp Học Quốc Tịch
 
Lớp khai giẚng Thứ sáu, ngày 7 tháng 9, 2018.
 
ESL Cấp 2 trở lên
 • Thứ Sáu       8:30 sáng - 11:30 sáng     Phòng A1
 • Ghi danh bt c lúc nào 

Westminster Mall Campus bản đồ
1025 Westminster Mall, Westminster
Tầng một, Ở gần JC Penny
Điện thoại | (714) 592-1005
 
Các lớp khai giẚng Thứ ba, ngày 4 tháng 9, 2018.
 
Buổi Sáng:
 • ESL Cấp 2        8:30 sáng - 11:30 sáng    Thứ Hai - Thứ Năm   Phòng D101
 • ESL Cấp Cao   8:30 sáng - 11:30 sáng    Thứ Hai - Thứ Năm  Phòng D102
Buổi Tối:
 • ESL Cấp 2         5:30 tối - 8:30 tối        Thứ Hai - Thứ Năm    Phòng D101
 • ESL Cấp Cao    5:30 tối - 8:30 tối         Thứ Hai - Thứ Năm   Phòng D102
Willis Warner Middle School bản đồ
14171 Newland Street, Westminster

Các lớp khai giẚng Thứ hai, ngày 10 tháng 9, 2018.
 • ESL Cấp 1     5:45 tối - 8:45 tối    Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 2     5:45 tối - 8:45 tối    Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 3     5:45 tối - 8:45 tối    Thứ Hai - Thứ Năm

Anderson Elementary School bản đồ
8902 Hewitt Pl., Westminster
 
Lớp khai giẚng Thứ hai, ngày 10 tháng 9, 2018.
 • ESL Cấp 1 & 2     8:30 sáng - 11:30 sáng    Thứ Hai - Thứ Năm     Phòng B1
 • Có chăm sóc trẻ em cho học viên - Phòng K5

Fryberger Elementary School  bản đồ 
6952 Hood Drive, Westminster

Lớp khai giẚng Thứ hai, ngày 10 tháng 9, 2018.
 • ESL Cấp 1 & 2     8:30 sáng - 11:30 sáng    Thứ Hai-Thứ    Phòng D4        
 • Có chăm sóc trẻ em cho học viên - Phòng D3

Ray M. Schmitt Elementary School bản đồ
7200 Trask Ave, Westminster

Lớp khai giẚng Thứ hai, ngày 10 tháng 9, 2018.
 • ESL Cấp 1 & 2     8:30 sáng - 11:30 sáng    Thứ Hai - Thứ Năm     Phòng Bungalow 39

Westminster Senior Center  bản đồ
8200 Westminster Blvd., Westminster

Lớp khai giẚng Thứ ba, ngày 4 tháng 9, 2018.
 • ESL Cấp 1 & 2     8:30 sáng - 11:30 sáng    Thứ Ba Thứ Năm     Phòng B5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÀNH PHỐ MIDWAY CITY
Cecil B. DeMille Elementary School bản đồ
15400 Van Buren Street, Midway City
 
Lớp khai giẚng Thứ hai, ngày 10 tháng 9, 2018.
 • ESL Cấp 1 & 2     8:30 sáng - 11:30 sáng     Thứ Hai - Thứ Năm     Phòng 28
  
THÀNH PHỐ COSTA MESA
BESST Center Campus bản đồ
2045 Meyer Place Costa Mesa, CA 92627
Điện thoại | (949) 515 - 6717
 
Các lớp khai giẚng Thứ ba, ngày 4 tháng 9, 2018.
 
Buổi Sáng:
 • ESL Cấp 1         9:00 sáng - 12:00 trưa   Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 2         9:00 sáng - 12:00 trưa   Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 3 & 4   9:00 sáng - 12:00 trưa   Thứ Hai - Thứ Năm
Buổi Tối:
 • ESL Cấp 1           6:00 tối - 9:00 tối   Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 2           6:00 tối - 9:00 tối   Thứ Hai - Thứ Năm
 • ESL Cấp 3 & 4     6:00 tối - 9:00 tối   Thứ Hai - Thứ Năm