Learn English » Lớp Học Anh Ngữ Mùa Hè

Lớp Học Anh Ngữ Mùa Hè

 
17 tháng 6 đến 25 tháng 7
 
Trường Huntington Beach Adult School (HBAS) những lớp học hè cho các học viên muốn học Anh Ngữ. Các lớp học hè sẽ tại hai địa điểm: Westminster High School và Huntington Beach Adult School trụ sở chính Gothard.
 

Thứ sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2019 là ngày cuối để ghi danh cho các lớp hc ESL mùa hè.

 

THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÀNH PHỐ HUNTINGTON BEACH
Westminster High School Campus bản đồ
Số điện thoại : (714) 894-1018
14325 Goldenwest Street, Westminster
 
Các lớp học hè bắt đầu ngày Thứ hai, 17 tháng 6, 2019
 
Buổi Sáng:
  • ESL Cấp 1      8:30am - 11:30am  Thứ hai - Thứ năm
  • ESL Cấp 2      8:30am - 11:30am  Thứ hai - Thứ năm
  • ESL Cấp 3/4   8:30am - 11:30am  Thứ hai - Thứ năm
 
Buổi Tối:
  • ESL Cấp 1      6:00pm - 9:00pm    Thứ hai - Thứ năm
  • ESL Cấp 2      6:00pm - 9:00pm    Thứ hai - Thứ năm
  • ESL Cấp 3/4   6:00pm - 9:00pm    Thứ hai - Thứ năm
 
HBAS Gothard Main Campus bản đồ
Số điện thoại : (714) 842-4227
17231 Gothard Street, Huntington Beach
 
Các lớp học hè bắt đầu ngày Thứ hai, 17 tháng 6, 2019
 
 
Buổi Sáng:
  • ESL Cấp 1/2   8:30am - 11:30am  Thứ Hai - Thứ năm
  • ESL Cấp 3/4   8:30am - 11:30am  Thứ Hai - Thứ năm
 
 
Buổi Tối:
  • ESL Cấp 1/2   6:00pm - 9:00pm    Thứ Hai - Thứ năm
  • ESL Cấp 3/4   6:00pm - 9:00pm    Thứ Hai - Thứ năm