انگلیسی یاد بگیر

مدرسه بزرگسالان هانتینگتون بیچ کلاس های انگلیسی برگزار می کند.

 

برای ثبت نام در کلاس های HBAS ESL لطفا از لینک ابی زیر برای پر کردن فرم ثبت نام فرم ثبت نام ESL Fall 2024 استفاده کنید شما همچنین باید در جهت گیری و ارزیابی ESL ما برای ثبت نام در مدرسه شرکت کنید.  شما ممکن است برای جلسات جهت گیری و ارزیابی ما ثبت نام کنید زمانی که فرم ثبت نام را تکمیل می کنید.
 
انگلیسی به عنوان زبان دوم
 
کلاس های ESL در سراسر منطقه ما در هانتینگتون بیچ، وست مینستر، و کوستا مسا واقع شده اند. تمامی کلاس های ESL رایگان است.
 
دانش آموزانی که در کلاس زبان انگلیسی ثبت نام می کنند، در جهت گیری شرکت می کنند، در یک آزمون ارزیابی کوتاه شرکت می کنند و در سطح مناسب قرار می گیرند. مربیان بسیار آموزش دیده اند و بر توسعه توانایی دانش آموز برای خواندن و برقراری ارتباط موثر شفاهی و نوشتاری تمرکز می کنند.
 
"دفتر اداری ESL در 14325 واقع شده است
  خیابان گلدن وست، وست مینستر
92683 (پردیس دبیرستان وست مینستر). برای اطلاعات لطفا تماس بگیرید 1018 -894  (714)
ثبت نام پستی برای کلاس های ESL وجود ندارد."
 
* اگر تست COVID-19 شما مثبت بود یا سرفه جدید، سردرد، احساس ضعف، تب یا مشکل تنفسی دارید، لطفاً به دانشگاه ما نیایید.
 
Steps on how to enroll for ESL Classes